AOD..AOD

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

รีสอร์ทที่หมู่บ้านฉัน"บ้านอ้อมกอดขุนเขา" ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 170 กม.โดยประมาณ เปิดบริการ บ้านพักและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นเป็นกันเอง ร่มรื่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยหมู่มวลขุนเขาจำนวนมาก ล้อมรอบบริเวณบ้านพัก พร้อมธรรมชาติ ลำธารสายน้ำ อากาศบริสุทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติอย่างครบครัน
ณ ที่แห่งนี้ ได้จัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่ง ตั้งแต่บ้านพัก สาธารณูปโภคตลอดจนพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดแบบบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมิกซ์บาหลี ( จากเตียงนอนในห้องพัก ท่านสามารถสัมผัสกับมุมมองของภูเขา ลำธารของห้วยซึ่งไหลผ่านบริเวณเนื้อที่พักอาศัย บ่อน้ำขนาดใหญ่ธารน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติที่มีน้ำไหลตลอดปี ) เสียงนกหรีดหริ่งเรไร กบเขียดสลับกับเสียงสายน้ำฟังเพราะเสนาะหู รื่นรมณ์ไปกับทุกสรรพสิ่งของธรรมชาติ อย่างแท้จริง
และอ้อมกอดขุนเขาก็คือรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านของฉันและเป็นสถานที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักหมู่บ้านของฉันอีกด้วย ภูมิใจมากที่หมู่บ้านมีสถานที่สวยงามอย่างนี้

บ้านเกิดของฉัน.

สวนผึ้งเป็นอำเภอสุดเขตแดนราชบุรีติดสันเขาตะนาวศรี สุดแดนแผ่นดินไทยทางด้านตะวันตก ...และสวนผึ้งก็คือบ้านเกิดของฉัน...

เดิมเป็นตำบลสวนผึ้งขึ้นอยู่กับอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอสวนผึ้งขึ้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2517 เปิดทำการบริการ ประชาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศิกายน 2517

.ที่มาของคำว่า "สวนผึ้ง" เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอมีสภาพแวดล้อมประกอบด้วย ธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสีขาวนวลไม่มีเปลือกกะเทาะหรือลอกให้เห็น


ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเมืองกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

.พื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,145 ตารางกิโลเมตร
.คำขวัญอำเภอสวนผึ้ง
สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ่งติดตรึงใจ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สวนผึ้ง


สวนผึ้ง
ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า
อำเภอสวนผึ้ง เดิมเป็นตำบลสวนผึ้งขึ้นอยู่กับอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอสวนผึ้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2517 เปิดทำการบริการประชาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศิกายน 2517 มีเขตการปกครอง 5 ตำบล คือ ตำบลสวนผึ้ง ตำบลป่าหวาย ตำบลบ้านบึง ตำบลท่าเคย และตำบลบ้านคา สภาพท้องถิ่นทุรกันดาร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น ป่าไม้ มีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทั่วไป ระยะทางห่างจากอำเภอจอมบึง 30 ก.ม. ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี 60 กิโลเมตร และได้ประกาศตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525
อำเภอสวนผึ้ง มีสถานท่องเที่ยวมากมาย อย่างเช่น โป่งยุบ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อุทยานธรรมชาติวิทยา ฟาร์มกล้วยไม้-ลันตา น้ำตกเก้าโจนหรือน้ำตกเก้าชั้น ไร่กุหลาบอุษาวดี น้ำตกบ้านบ่อหวี แก่งส้มแมว (สวนป่าสิริกิต์) พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน น้ำพุร้อนโป่งกระทิง สำนักสงฆ์หินสูง เป็นต้น

WHAT...


I’ve know many people in this world
But l’ve a few to understand and truly love me.
One of them is you
มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก
แต่มีอยู่น้อยคนคนที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง
คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น